Group Leader

Professor Jamie H. Warner

Post-Docs

Dr Jakyung Lee

Students

DPhil

Ren-Jie Chang
Qu Chen
Tongxin Chen
Hefu Huang
Sha Li
Thomas Samuels
Yuewen Sheng
Haijie Tan
Martin Tweedie
Shanshan Wang
Xiaochen Wang
Wenshuo Xu
Si Zhou
Yingqiu Zhou

Former members

Dr Chuncheng Gong (Dphil student)
Dr Zhengyu He (Dphil student)
Dr Alex Robertson (DPhil student and Post-Doc)
Dr Ye Fan (DPhil Student)
Dr Youmin Rong (DPhil Student)
Dr Kuang He (DPhil Student)
Dr Chris Allen (Post-Doc)
Dr Yimin Wu (DPhil student and Post-Doc)
Dr Mujtaba Zaka (DPhil student)
Dr Yasuhiro Ito (Post-Doc)
Prof. Jun Luo (Post-Doc)
Dr Fran Schaeffel (Post-Doc)
Mr Rajesh Mistry (Part II student)
Ms Wenjing Yang (Part II student)
Dr Huiliang Wang (Part II student)
Mr Chris Edson (Part II student)
Ms Katherine Inzani (Part II student)
Mr Christo Smallwood (Part II student)
Mr Alex Ford (Part II student)
Mr Adam Kelvey (Part II student)
Mr Sam Hodgson (Part II student)