Group Leader

Professor Jamie H. Warner

Post-Docs

Gyeong Hee Ryu
Viktoryia Shautsova
Wenshuo Xu

Students

DPhil

Jun Chen
Tongxin Chen
Linlin Hou
Yang Lu
Sapna Sinha
Peng Tang
Martin Tweedie
Yi Wen
Qianyang Zhang
Si Zhou

Former members

Dr Hefu Huang (DPhil student)
Dr Ren-Jie Chang (DPhil student)
Dr Yuewen Sheng (DPhil student and Post-Doc)
Dr Jakyung Lee (Post-Doc)
Dr Yingqiu Zhou (DPhil student)
Dr Xiaochen Wang (DPhil student)
Dr Sha Li (DPhil student)
Dr Wenshuo Xu (DPhil student)
Dr Haijie Tan (DPhil student)
Dr Thomas Samuels (DPhil student)
Dr Qu Chen (DPhil student)
Dr Shanshang Wang (DPhil student)
Dr Ye Fan (DPhil student)
Dr Chit Siong Lau(DPhil student)
Dr Chuncheng Gong (Dphil student)
Dr Zhengyu He (Dphil student)
Dr Alex Robertson (DPhil student and Post-Doc)
Dr Youmin Rong (DPhil Student)
Dr Kuang He (DPhil Student)
Dr Yimin Wu (DPhil student and Post-Doc)
Dr Mujtaba Zaka (DPhil student)
Dr Chris Allen (Post-Doc)
Dr Yasuhiro Ito (Post-Doc)
Prof. Jun Luo (Post-Doc)
Dr Fran Schaeffel (Post-Doc)
Mr Rajesh Mistry (Part II student)
Ms Wenjing Yang (Part II student)
Dr Huiliang Wang (Part II student)
Mr Chris Edson (Part II student)
Ms Katherine Inzani (Part II student)
Mr Christo Smallwood (Part II student)
Mr Alex Ford (Part II student)
Mr Adam Kelvey (Part II student)
Mr Sam Hodgson (Part II student)